Komitet naukowy i organizacyjny

Przewodniczący

 • Prof. dr hab. inż. Andrzej TRUTY – Politechnika Krakowska

Sekretarze

 • Dr inż. Michał GRODECKI  – Politechnika Krakowska
 • Mgr Anna MLEKO  – Politechnika Krakowska
 • Dr inż. Krzysztof PODLEŚ  – Politechnika Krakowska

Członkowie

 • Dr hab. inż. Marcin CUDNY, prof. PG  – Politechnika Gdańska
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew  KLEDYŃSKI – Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. Filip PACHLA, prof. PK – Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. inż. Elżbieta PILECKA – Politechnika Krakowska
 • Dr hab. inż. Paweł POPIELSKI, prof. PW – Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech  PUŁA – Politechnika Wrocławska 
 • Prof. dr hab. inż. Anna SIEMIŃSKA LEWANDOWSKA – Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. Piotr SROKOSZ, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Prof. dr hab. inż. Waldemar ŚWIDZIŃSKI  – Instytut Budownictwa Wodnego PAN Gdańsk
 • Dr hab. inż. Aleksander URBAŃSKI, prof. PK – Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej WINNICKI – Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. inż. Katarzyna ZABIELSKA ADAMSKA – Politechnika Białostocka