Program Konferencji

[maxbutton id=”1″ url=”https://korbielow.geotechnika.kylos.pl/ProgramKonferencjiKORBIELOW_2023.pdf” text=”Program Konferencji w formacie PDF” window=”new” ]

PROGRAM  OBRAD  XXXIII KONFERENCJI  KORBIELÓW ’2023

27.02¸2.03.2023

PONIEDZIAŁEK  27.02.2023 r.

1400-1445   · obiad

1500-1510   · Andrzej Truty    –  Otwarcie Konferencji i omówienie spraw organizacyjnych  –  Komitet Organizacyjny Konferencji

 

SESJA I   1510-1650–  Konstrukcje współpracujące z podłożem

Przewodniczący: dr hab. inż. Marcin Cudny, prof. PG

1510-1530 I/1 A. Truty
Nielokalne sformułowanie MES dla pali i baret traktowanych jako elementy belkowe zanurzone w kontinuum 3D
1530-1550 I/2 M. Grodecki, A. Urbański
Symulacje numeryczne stanu awaryjnego masywnego muru oporowego
1550-1610 I/3 M. Grodecki, K. Nowak
Stalowe siatki sześciokątne o wysokiej wytrzymałości – badania laboratoryjne i symulacje numeryczne
1610-1630 I/4 A. Urbański, M. Richter
Porównanie metody analitycznej z symulacjami MES 3D do wyznaczania stanu granicznego układu maszyna gąsienicowa-podłoże
1630-1650 I/5 K. Podleś, F. Pachla, A. Urbański
Badania symulacyjne zabytkowego wiaduktu o konstrukcji łukowej wraz z podłożem

Przerwa na kawę

SESJA II   1720-1840 –  Geotechnika 1

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Truty, PK

1720-1740 II/1 D. Słowikowski, P. Hajduk
Możliwości zastosowania palisady z kolumn jet-grouting wraz z poziomą przesłoną jako obudowy głębokiego wykopu dla potrzeb naprawy podziemnego rurociągu
1740-1800 II/2 D. Słowikowski, Z. Bartoszek
Analiza nośności baret z iniekcyjnie poszerzaną podstawą na przykładzie posadowienia obiektu E-119 w ciągu drogi S6 w rejonie Koszalina
1800-1820 II/3 J.Kogut, E.Pilecka
Wpływ wymiany gruntu na własności użytkowe słupów trakcyjnych
1820-1840 II/4 Lisewska, M. Cudny
Wpływ anizotropii sztywności podłoża gruntowego na odkształcenie wywołane otwartym wykopem
1840-1900 II/5 R. Buca Prezentacja firmy Keller nt.:
Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji hydrotechnicznych

1900-1930   · kolacja

1930-2015   · rekreacja / basen

 

SESJA III   2020-2120 – Hydrotechnika

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, PW

2020-2040 III/1 B. Twaróg
Modelowanie CFD Elektrowni Szczytowo Pompowej Porąbka Żar
2040-2100 III/2 A. Koszewska, J. Sulikowski
AARSLEFF twoim partnerem w hydrotechnice
2100-2120 III/3 K. Radzicki, M. Stoliński 
Metodologia badań procesów filtracyjno-erozyjnych w ziemnych budowlach piętrzących ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu czujnikowego tych procesów
2120-2140 III/4 K. Radzicki, M. Stoliński 
Modelowanie numeryczne termo-hydrauliczne procesów filtracyjnych w zaporach ziemnych z ukierunkowaniem na detekcję przecieków elementów szczelnych i stref erozji wewnętrznej gruntu

WTOREK  28.02.2023 r.

   730– 930             ·    śniadanie

1400-1445           ·    obiad

 

SESJA IV   1500-1640 – Geotechnika 2

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński, IBW PAN

1500-1540 IV/1 P. Rezwiakow, M. Troska, W. Sanecki
Budowa Kolektora Wiślanego w Warszawie – problemy projektowe i wykonawcze
1540-1600 IV/3 M. Piskorek
Analiza wrażliwości dla stopy fundamentowej posadowionej na piasku z Teksasu
1600-1620 IV/4 T. Warchał – Prezentacja firmy Menard nt:
Problematyka posadowienia obiektów inżynierskich w korpusach wysokich nasypów drogowych
1620-1640 IV/5 Prezentacja firmy Stump Franki nt:
Pale FRANKI Nowej Generacji – przykłady zastosowań oraz podstawy projektowania

Przerwa na kawę

  

SESJA V  1710-1900 –  Geotechnika w ujęciu probabilistycznym

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki, PK

1710-1800 V/1 M. Kawa (referat generalny)
Probabilistyczna analiza konstrukcji geotechnicznych w przypadku gruntów anizotropowych
1800-1820 V/2 W. Puła
Probabilistyka w geotechnice w Politechnice Wrocławskiej
1820-1840 V/3 M. Kawa, W. Puła, A. Truty
Analiza probabilistyczna kotwionej ściany szczelinowej zagłębionej w piaskach normalnie skonsolidowanych
1840-1900 V/4 W. Puła
Transformacja skali fluktuacji w polach losowych

 

1930          ·    uroczysta kolacja


ŚRODA  1.03.2023 r.

  730– 930             ·    śniadanie

1400-1445           ·    obiad

 

SESJA VI   1500-1640 – Geotechnika 3

Przewodniczący: dr hab. inż. Filip Pachla, prof. PK

1500-1520 VI/1 M. Łupieżowiec
Model MES do analizy współpracy geomateraca z ośrodkiem gruntowym
1520-1540 VI/2 A. Niemunis, K. Staszewska
Modelowanie numeryczne badań trójosiowych piasku w warunkach braku drenażu z wykorzystaniem trójwymiarowego kontinuum Cosseratów
1540-1600 VI/3 M. Cudny, F. Wilhelm, D. Augustyn
Metody analizy współpracy monopalowych fundamentów morskich elektrowni wiatrowych z podłożem gruntowym
1600-1620 VI/4 M. Domorud
Wykorzystanie języków programowania do zagadnień inżynierskich na przykładzie wyznaczania krzywej osiadania pali przemieszczeniowych
1620-1640 VI/5 Prezentacja firmy Polbud

Przerwa na kawę

 

SESJA VII  1710-1830 –  Geotechnika 4

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Puła, PWr

1710-1730 VII/1 F. Pachla
Wpływ drgań na ludzi w budynkach
1730-1750 VII/2 K. Sternik
Symulacje badań elementowych gruntu z uwzględnieniem statycznego upłynnienia
1750-1810 VII/3 K. Staszewska, A. Niemunis, M. Cudny
Badania i modelowanie konstytutywne pełzania w gruntach zamrożonych
1810-1830 VII/4 A. Lal
Wyznaczenie korelacji pomiędzy stopniem plastyczności IL, a oporem stożka sondy statycznej qc dla lessów lubelskich
1830-1850 VII/5 R. Gwóźdź
Problematyka wyznaczania efektywnego kąta tarcia wewnętrznego i efektywnej spójności gruntów drobnoziarnistych w badaniach laboratoryjnych

  

1900-1930   · kolacja

1930-2015   · rekreacja / basen

 

SESJA VIII   2020-2120 – Rezerwa

Przewodniczący:

2020-2040 VIII/1
2040-2100 VIII//2
2100-2120 VIII/3

CZWARTEK  2.03.2023 r.

730-930      ·     śniadanie