Kontakt

Politechnika Krakowska
Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów
31-155 Kraków,  ul. Warszawska 24
tel. 12 628-23-35
http://l9.wil.pk.edu.pl/

Adresy do korespondencji
L-9@pk.edu.pl – sprawy organizacyjne
mgrode@pk.edu.pl – zgłaszanie streszczeń referatów