Komitet honorowy

  • Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej SZARATA – Rektor Politechniki Krakowskiej
  • Prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK – Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
  • Dr hab. inż. Lucyna DOMAGAŁA, prof. PK – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
  • Prof. dr hab. inż. Jan SZARLIŃSKI – Politechnika Krakowska
  • Prof. dr hab. inż. Antoni TAJDUŚ – Akademia Górniczo-Hutnicza