Terminy

  • do 05.01.2024 – zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji na stronie internetowej;
  • do 20.01.2024  – dokonanie opłaty  z tytułu uczestnictwa w Konferencji; potwierdzenie przelewu proszę wysłać e-mailem na adres: L-9@pk.edu.pl  na tej podstawie będzie wystawiona faktura;
  • do 31.01.2024 – nadesłanie krótkiego streszczenia referatu do wygłoszenia na adres: mgrode@pk.edu.pl
  • do 10.02.2024 – wysłanie szczegółowego programu konferencji